ArboNed
flex

ArboNed Flex is ontwikkeld speciaal voor bedrijven en organisaties met veel flexwerkers. Het is ook geschikt voor bedrijven met een laag verzuimpercentage en een lage meldingsfrequentie. Met ArboNed Flex kiest u ervoor om de kosten zoveel mogelijk in eigen hand te houden. U beheerst uw verzuimkosten met het laagste instaptarief per werknemer per jaar voor de organisatieservices die u afneemt. Aanvullend betaalt u per dienst die wij voor uw organisatie uitvoeren. 

Verzuimkosten check

Bekijk alle verzuimabonnementen

ArboNed flex

 • Signaleren 3e en volgende verzuimmeldingen per werknemer
 • Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer)
 • Registratie verzuim- en herstelmeldingen (doorgeven binnen 2 werkdagen)
 • Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet
 • Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend
 • Signalering aanpassing WIA-uitkering
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van derde, na toestemming van uw werknemer
 • Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding
 • Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
 • Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische opvang
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR