ArboNed
extra

Met ArboNed Extra ligt de coördinerende rol en intensieve aanpak van verzuimherstel in de professionele handen van ArboNed. U houdt controle op uw verzuimkosten doordat u een vast bedrag per werknemer per jaar te besteden heeft. U krijgt daarvoor optimale begeleiding bij alle (Poortwachter) activiteiten, van verzuimmelding tot en met werkhervatting. Dat betekent dat de meeste activiteiten voor een effectieve verzuimbegeleiding in dit abonnement zijn gedekt.

Verzuimkosten check

Bekijk alle verzuimabonnementen

ArboNed extra

 • Signaleren 3e en volgende verzuimmeldingen per werknemer
 • Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer)
 • Registratie verzuim- en herstelmeldingen (doorgeven binnen 2 werkdagen)
 • Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet
 • Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend
 • Signalering aanpassing WIA-uitkering
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van derde, na toestemming van uw werknemer
 • Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding
 • Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
 • Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische opvang
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR
 • Eerste contact werknemer
 • Telefonisch vervolgconsult eerste 6 weken
 • Opstellen Probleemanalyse en Advies, incl. spreekuur (eerste 6 weken)
 • Opstellen Probleemanalyse en Advies, incl. spreekuur (na 6 weken)
 • Eerstejaarsevaluatie
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag door bedrijfsarts
 • Telefonisch consult met werknemer/werkgever na 6 weken
 • Spreekuur bedrijfsarts binnen 6 weken
 • Periodieke evaluatie, inclusief spreekuur
 • Evaluatie consult reïntegratie- en preventieadviseur
 • Reïntegratieverslag (uit dienst bij ziekte)
 • Multidisciplinaire check rond de 18e verzuimweek
 • Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen exclusief spreekuur
 • Spoedspreekuur (op verzoek werkgever)
 • Huisbezoek (op verzoek werkgever)