ArboNed
basis

Met ArboNed Basis houdt u de grip op de vezuimkosten. Het starttarief is hoger dan bij ArboNed Flex, de tarieven voor de aanvullende diensten die u afneemt zijn daarentegen lager. Vanzelfsprekend bent u ook met ArboNed Basis verzekerd van de beste verzuimbegeleiding én het uitvoeren van de acties die voortvloeien vanuit de Wet verbetering poortwachter. De re-integratie- en preventieadviseur adviseert en regisseert het proces. 

Verzuimkosten check

Bekijk alle verzuimabonnementen

ArboNed basis

 • Signaleren 3e en volgende verzuimmeldingen per werknemer
 • Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer)
 • Registratie verzuim- en herstelmeldingen (doorgeven binnen 2 werkdagen)
 • Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet
 • Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
 • Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend
 • Signalering aanpassing WIA-uitkering
 • Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van derde, na toestemming van uw werknemer
 • Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding
 • Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
 • Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische opvang
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR