Kies uw abonnement

Heeft u
advies nodig? Bel dan met:
030 - 299 62 77

Verzuimkosten check

Signaleren 3e en volgende verzuimmeldingen per werknemer
Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer)
Registratie verzuim- en herstelmeldingen (doorgeven binnen 2 werkdagen)
Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet
Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek
Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend
Signalering aanpassing WIA-uitkering
Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van derde, na toestemming van uw werknemer
Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer
Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische opvang
Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of OR
Eerste contact werknemer
Telefonisch vervolgconsult eerste 6 weken
Opstellen Probleemanalyse en Advies, incl. spreekuur (eerste 6 weken)
Opstellen Probleemanalyse en Advies, incl. spreekuur (na 6 weken)
Eerstejaarsevaluatie
Ondersteuning bij WIA-aanvraag door bedrijfsarts
Telefonisch consult met werknemer/werkgever na 6 weken
Spreekuur bedrijfsarts binnen 6 weken
Periodieke evaluatie, inclusief spreekuur
Evaluatie consult reïntegratie- en preventieadviseur
Reïntegratieverslag (uit dienst bij ziekte)
Multidisciplinaire check rond de 18e verzuimweek
Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen exclusief spreekuur
Spoedspreekuur (op verzoek werkgever)
Huisbezoek (op verzoek werkgever)
Sociaal medisch teamoverleg (SMT)